KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

KHU A

(ấn vào QR code)


KHU A

KHU B

(ấn vào QR code)


KHU B

KHU C

(ấn vào QR code)


KHU C

TẢI APP Y TẾ HCM TRÊN Google Store | App Store

Bộ phận quản lý khai báo y tế.
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Email: nghiepvupk@pnt.edu.vn